ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΩΝΩΝ

powered by Agones.gr - livescore

16 May, 2018 - 04:17

Categories: 

ΟΑΕΔ: Τρία προγράμματα απασχόλησης για περισσότερους από 30.000 ανέργους

Στην προώθηση τριών προγραμμάτων απασχόλησης, τα οποία θα καλύψουν περισσότερους από 30.000 ανέργους, προχωρά το προσεχές χρονικό διάστημα ο ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα, αφορούν κοινωφελή εργασία στην δασοπροστασία, απασχόληση νέων πτυχιούχων και επανένταξη μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας.

 

Αναλυτικότερα:

 

– Κοινωφελής εργασία: Αφορά 5.066 θέσεις 8μηνης απασχόλησης για δασοπροστασία, όχι για δασοπυρόσβεση.

 

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στον τομέα της αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός, προφύλαξη, προστασία- και όχι της δασοπυρόσβεσης.

 

Ο μισθός του προγράμματος καθορίζεται σε 19,81 ευρώ ημερησίως ή 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω, καθώς και σε 17,27 ευρώ ημερησίως ή 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση για τις θεματικές της εκπαίδευσης των ωφελούμενων από τα δασαρχεία, ενώ η επαγγελματική εμπειρία που θα αποκομίσουν θα αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

 

Απασχόληση πτυχιούχων:Το πρόγραμμα, με στόχο την ανάσχεση του φαινομένου της διαρροής πτυχιούχων στο εξωτερικό, απευθύνεται σε νέους 18-29 ετών. Πρόκειται για επιχορήγηση επιχειρήσεων, με στόχο την απασχόληση 15.000 άνεργων νέων, με έμφαση στους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Οι άνεργοι, θα απασχοληθούν για 12-15 μήνες και θα επιχορηγηθούν με το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ για νέους έως 25 ετών και τα 500 ευρώ για νέους άνω των 25 ετών.

 

Απασχόληση μακροχρονίως ανέργων:Το πρόγραμμα, αφορά στην πρόσληψη 10.000 μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών. Ουσιαστικά, πρόκειται για δράση, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο Σεπτέμβριο, χωρίς ωστόσο να τύχει της ανταπόκρισης των εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα. Πλέον στους εν δυνάμει εργοδότες εκτός από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις προστέθηκαν οι Δήμοι και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η επιχορήγηση 12 μήνες με δυνατότητα όμως επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες, ύστερα από αίτηση του εργοδότη. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ τον μήνα.

πηγή athina984.gr

olymbic idea