ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΩΝΩΝ

powered by Agones.gr - livescore

2 December, 2017 - 02:53

Categories: 

Το 2019 μπορεί να λειτουργήσει ο σιδηροδρομικός άξονας Θεσσαλονίκη- Κωνσταντινούπολη

Την επιθυμία τους να προωθήσουν την συνεργασία τους σε θέματα μεταφορών, κυρίως όσον αφορά στην ανάπτυξη του σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης εξέφρασαν τα μέλη της Κοινής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας-Τουρκίας για Σιδηροδρομικές και Συνδυασμένες Μεταφορές (Joint Expert Group on Rail and Intermodal Transport).

Η Ομάδα πραγματοποίησε την Πέμπτη τη δεύτερη συνάντησή της στη Θεσσαλονίκη, ενώ η πρώτη είχε λάβει χώρα τον Ιούλιο 2016 στην Άγκυρα. Οι εμπειρογνώμονες εκτίμησαν ότι η λειτουργία του άξονα αυτού για διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές θα μπορούσε να επιτευχθεί στις αρχές του 2019. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, συμφωνήθηκε να αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις όπως π.χ. η μελέτη των πλέον κατάλληλων τεχνικών χαρακτηριστικών τη σύνδεσης των δύο σιδηροδρομικών δικτύων.

Η Κοινή Ομάδα εξέτασε, επίσης, τις δυνατότητες συνεργασίας των σιδηροδρομικών φορέων των δύο χωρών για ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων σε τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική (εξωστρέφεια). Συμφωνήθηκε ακόμη να αρχίσει η προετοιμασία κειμένων προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπογραφή δύο Μνημονίων Συνεργασίας για την ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών και κοινών δράσεων στον τομέα της εξωστρέφειας μέχρι τον Φεβρουάριο 2018, που προβλέπεται να λάβει χώρα η Συνάντηση Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Ελλάδας – Τουρκίας.

Τέλος, συμφωνήθηκε να προχωρήσουν οι αναγκαίες συνεννοήσεις με την Βουλγαρία, ώστε από κοινού οι τρεις χώρες να εξετάσουν και συνεργασθούν σε θέματα σιδηροδρομικών υποδομών που θα διευκολύνουν τις μεταξύ τους μεταφορές. Η επόμενη συνάντηση της Κοινής Ομάδας θα γίνει στην Τουρκία, την άνοιξη του 2018.

Επικεφαλής της Ελληνικής πλευράς ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Θάνος Βούρδας και της τουρκικής πλευράς ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής των Τουρκικών Σιδηροδρόμων (TCDD) Isa Apaydin.

πηγή athina984.gr

olymbic idea